182023Haz

Hangi Güneş Maruziyeti Cildinize Daha Çok Zararlıdır?

Cildinize etki eden çevresel faktörlerin (beslenme, güneş, sigara içimi, uyku gibi)  yarar veya zarar faturaları erken ya da geç dönemde ortaya çıkabilir. Güneşe bağlı zararlı etkilerin sonucu da her zaman akut değil; çoğunlukla gecikmeli yani birikerek çıkar.  Mesela; gözlerinizin UV radyasyonun birikici etkisinden korumak için güneş gözlüğü kullanımı önerilir. Aynı durum cilt için de geçerlidir.

 Güneş maruziyeti iki şekilde olabilir. Birincisi “kronik güneş maruziyeti” yani sürekli düşük yoğunlukta, örneğin mesleki ortamlardaki maruziyetlerde ortaya çıkar. Denizcilerde, çiftçilerde olduğu gibi. İkincisi “aralıklı maruziyet”tir. Hafta sonları, tatiller gibi kısa aralıklarda yoğun UV teması olabilir. Toplam güneş maruziyeti ise tüm aralıklı ve kronik maruziyetlerin toplamıdır.  Kısa aralıklarda yoğun UV maruziyeti deri kanserleri için çok daha yüksek risk taşır. Yapılan çalışmalarda, kronik güneşe maruziyetin ultraviyoleye adaptasyonu sağladığını, böylece UV den daha az zarar görülebileceği bildirilmiştir.

Sonuç olarak bütün yaz mevsimi güneşe karşı değilim diye düşünüp, 3 günlük tatili güneş altında geçirmeyin. Daha çok zarar görürsünüz.