Doç. Dr. Alev EKEN / Dermatolog

Otuz yılı aşkın süredir cilt sağlığı, kozmetik dermatoloji ve deri yaşlanması üzerine çalışmaktadır.

 Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen çok sayıda bilimsel eğitim ve toplantıya katılım sağlamış, oturum başkanı, konuşmacı, eğitimci olarak görev almıştır.

Yaş ve güzellik yönetimi, sağlıklı yaş almak, zarafetle yaş almak konularına bütünsel tıp perspektifiyle yoğunlaşan, bu paydada içten dışa uygulamalarla cilt kalitesinin korunmasını ya da iyileştirilmesini esas alan çalışmalar sürdürmektedir.

Uluslararası faaliyet gösteren kozmetik firmalara danışmanlık vermektedir.

“Kozmetik Dermatoloji: Prensipler ve Uygulamalar, Leslie Baumann 2003” isimli çeviri kitabı, “Kozmesötik Etken Maddeler, 2006”, “Maksimum Bakım ve Güzellik Günlüğü, 2007” ve “Cildime Neler Oluyor, 2020” isimli kitaplarının yanısıra pek çok gazete ve dergide bu konuda makaleleri yayınlanmıştır.

1996 yılından itibaren Botulinum toksini, 2000 yılından itibaren ise enjekte edilebilir dolgu maddeleri uygulayıcısı ve eğitimcisidir.

Seçkin kozmetik firmalarının danışman hekimidir.

Son yıllarda, bedenimizin bir bütün olduğu, insanın yaşı ne olursa olsun, içeriden iyi yaşamasının dışarıdan en iyi görünmesini sağlayacağını savunmakta olup; “yaş ve güzellik yönetimi”, “yaşının iyisi olmak”, “cilt kalitesini iyileştirmek ve korumak”, “cildin geleceğini programlamak” ve “iyi yaşam, güzel yaşlanmak” konularında çalışmaktadır.

Halen kendi merkezinde ve Ankara Güven Hastanesi Kozmetik & Dermatoloji Merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İlgi Alanlarım: Bütünsel sağlık ve cilt kalitesini sürdürebilmek için temel bir düşünce ve yaşam tarzı oluşturmak. Buna paralel olarak sağlıklı yaşam, yaş ve güzellik yönetimiyle ilgili kanıta ve bilime dayalı çalışmalar. Cilt kalitesini koruyan, cilt koruma programını destekleyen, cilt sağlığını içten dışa yöneten, cildi güçlendirici destekler; dermakozmetik aktif maddeler ve kozmetik ürünler; kronobiyoloji, kronoterapi, rejeneratif dermatoloji gibi tedavinin etkisini arttıracak konular; ve estetik dermatolojinin bize sunduğu güncel antiaging uygulamalar.

Bilimsel Yayınlar:

Makaleler

• Büker AC, Aktaş E, Soyuer Ü, Eken A. Fotokemoterapinin tiroid fonksiyonlarına etkisi. Lepra Mecmuası. 1987;18:141-3. (Araştırma)
• Aktaş E, Patıroğlu TE, Soyuer Ü, Eken A, Özesmi Ç. Yara iyileşmesinde topikal ajanların etkisi. VIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, 14-16 Ekim 1987. s.128-37. (Araştırma)
•Eken A, Soyuer Ü. Pyoderma gangrenozum. Lepra Mecmuası. 1989;20:91-6. (Olgu bildirisi)
•Eken A, Soyuer Ü. Poikiloderma vaskülare atrofikans. Lepra Mecmuası. 1990;21: 162-9. (Olgu bildirisi)
•Keleştimur F, Soyuer Ü, Paşaoğlu H, Aydın N, Eken A, Güven K. Oral candidal flora in poorly and well-controlled diabetic patients. Revista Iberica de Micologia. 1990;7(1):19-21. (Araştırma)
•Eken A, Kontaş O, Soyuer Ü, Patıroğlu TE. Sikatrisiyel alopesi ile birlikte liken planus olgusu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1990;24(2):119-22. (Olgu bildirisi)
•Soyuer Ü, Eken A, Şahin Z, Utaş S. Betametazon-17 valerat saç losyonunun klinik etkinliği. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1990;24(4):277-8. (Araştırma)
•Soyuer Ü, Aşçıoğlu Ö, Aktaş E, Eken A. Alopesi totalisde PUVA tedavisi sonuçları. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Adana, 2-5 Ekim 1990. s.(1)393-5. (Araştırma)
•Soyuer Ü, Soyuer A, Eken A, Moray I. Nörokutanöz hastalıklarda görülen deri belirtileri. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Adana, 2-5 Ekim 1990. s.(II)227-30. (Araştırma)
•Soyuer Ü, Eken A. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında sefuroksim aksetil. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1991;25(1):19-21. (Araştırma)
•Karaoğlu S, Eken A. Veziküler pitiriyazis rozea. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1991;25(2):73. (Olgu bildirisi)
•Eken A, Soyuer Ü. Sekonder yara iyileşmesinde topikal ajanların değeri. Lepra Mecmuası. 1991;22:276-82. (Derleme)
•Soyuer Ü, Eken A. Deri yaşlanması ve buna yönelik tedaviler. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu. İstanbul, 5-6 Mayıs 1991. s.59-66. (Derleme)
•Soyuer Ü, Eken A, Can S. Comparison of topical and systemic photochemotherapy for alopecia totalis and universalis. Turk J Dermatol. 1992;2(1):19-22. (Araştırma)
•Eken A, Karaoğlu S, Kösem M, Soyuer Ü. Yüzeyel bazal hücreli epitelyoma olgusu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 1992;26(2):122-3. (Olgu bildirisi)
•Tayyar M, Yılmaztürk A, Knittlmayer S, Eken A, Soyuer Ü, Öztürk F. Pemphigus vulgaris und gravidität. Redaktion Therapiewoche. (Olgu bildirisi)
•Eken A, Kontaş O, Şahin S, Ünver Ü. Ürtikeryal vaskülit: 11 olgunun klinik ve histopatolojik değerlendirmesi. Dermatopatoloji Dergisi. 1994;3:39-42. (Araştırma)
•Tomaç N, Kara A, Oksal A, Eken A, Bek K. Urticaria pigmentosa together with bronchial astma: a case report. Gazi Medical Journal 1997; 8:159-61. (Olgu bildirisi)
•Eken A, Uzun Polat M. [The biologic active ingredients used in cosmeceutical moisturizers]. Turkiye Klinikleri J Cosmetol. 2002;3(4):200-5.
•Eken A, Uzun M. Kozmesötik nemlendiricilerin yapısına katılan etken maddeler. Turkiye Klinikleri J Cosmetol. 2003;8:25-7. (Derleme)
•Karadağ AS, Eken A, Ekşioğlu M, Üstün H, Oksal A. Kutanöz lökositoklastik vaskülit. 10 olgunun klinikopatolojik değerlendirmesi. Lepra Mecmuası. 2004;36(3-4):71-80.
•Eken A. Saç dökülmesi nedenleri, temizlik ve bakımı. Turkiye Klinikleri J Cosmetol. 2004;5(2):83-8.
•Karadağ AS, Eken A, Pulat H, Ekşioğlu M. [A case of epidermal nevus associated with palmoplantar hyperkeratosis and woolly hair nevus]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2004;24(5):557-61.
• Eken A. [Mycophenolate mofetil and its use in the treatment of skin diseases]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2004;24(3):276-83.

Tebliğler
• Eken A, Soyuer Ü, Şahin S, Gün İ. Vitiligo’da PUVA tedavisi sonuçlarının değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Erzurum, 1-4 Eylül 1992. (Araştırma)
• Soyuer Ü, Eken A. Alopesilerde etyopatogenez ve tedavi. II. TÜRKOD Kongresi. İzmir, 23-25 Kasım 1992. (Derleme)
• Eken A, Duran S, Kontaş O, Soyuer Ü. Bir erythrokeratodermia variabilis olgusu. II. TÜRKOD Kongresi. İzmir, 23-25 Kasım 1992. (Olgu bildirisi)
• Eken A, Sızmaz S. Daha genç görünüm için Botilunium toksin ile kas elevasyonu. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2002. (Araştırma)
• Külcü Çakmak S, Eken A, Ekşioğlu M. Psoriazis vulgarisli hastalarda serum e-selektin seviyeleri. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2002. (Araştırma)

• Eken A. Yeni Kozmetikler & Kozmesötik Maddeler. XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu. JW Marriott Otel, Ankara,
13-17 Kasım 2013
• Eken A. Cilt Kalitesinin Artırılmasında Skin Boosters. Sözlü Sunum. Eurasian Non-Surgical Course. Hilton Convention Center, İstanbul, 18-20 Ekim 2019.

• Eken A. Pandemi ile kazandığımız yeni alışkanlıkların cildimizde yarattığı etkiler. Pandeminin E-Hali, Eczacılıkta Güncel Gelişmeler Online Sempozyumu, Kasım 2020.

Posterler
• Eken A, Karaoğlu S, Aşçıoğlu Ö. Liken planus ile kronik karaciğer hastalıklarının ilişkisi. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Erzurum, 1-4 Eylül 1992. (Araştırma)
• Eken A, Soyuer Ü, Duran S, Gün İ. Sabun ve syndet’lerin deri pH’sı üzerine etkileri. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Erzurum, 1-4 Eylül 1992. (Araştırma)
• Şahin S, Soyuer Ü, Eken A, Özcan M. Tip I ve Tip II Diabetes Mellitus’da Oral Candidiazis. XIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Erzurum, 1-4 Eylül 1992. (Araştırma)
• Yeğin F, Yüksel N, Eken A, Ekşioğlu M, Astarcı M. Komedonal Darier hastalığı ve siringokistadenoma papilleriferum birlikteliği. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Çeşme, 7-12 Eylül 2004.
• Yeğin F, Akbay G, Eken A, Ekşioğlu M, Pulat H. İki kız kardeşte keratozis pilaris atrofikans fasiyi. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Çeşme, 7-12 Eylül 2004.
• Yeğin F, Baykır M, Eken A, Ekşioğlu M. Baba ve oğulda nörofibromatozis Tip 1: Olgu sunumu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Çeşme, 7-12 Eylül 2004.
• Yeğin F, Akbay G, Eken A, Ekşioğlu M, Erol D. Sistemik skleroz ve prostat adenokarsinomu birlikteliği: Olgu sunumu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Çeşme, 7-12 Eylül 2004.
• Eken A, Ekşioğlu M, Astarcı M, Yavuzer K, Akbay G, Kalkan G. Sarkoidozlu bir erkek olgu. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Çeşme, 7-12 Eylül 2004.
• Güngör Ş, Yüksel N, Astarcı M, Eken A, Ekşioğlu M, Üstün H. Ayırıcı tanıda önemli bir varyant: Ülsere dermatofibrom. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Çeşme, 7-12 Eylül 2004.
• Yeğin F, Akbay G, Eken A, Ekşioğlu M, Asrarcı M. Tip 1 diabetes mellituslu 8 yaşındaki bir olguda nekrobiyozis lipoidika diabetikorum. 6th Dermatology and Dermathopathology Update. İstanbul, December 2-5, 2004.
• Akbay G, Kalkan G, Eken A, Ekşioğlu M, Asrarcı M. Self-healing cutaneous mucinosis in an adult. 6th Dermatology and Dermathopathology Update. İstanbul, December 2-5, 2004.

Uzmanlık Tezi
• Eken A. Eksternal Ajanların Sekonder Yara İyileşmesine Etkisi. Kayseri 1989.

Kitaplarım
• Eken A, Can PS, Soyuer Ü. Dermatoloji’de Klinik ve Laboratuvar Takip Gerektiren Sistemik İlaçlar. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları; 1993. p.246.
• Eken A. Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.136.
• Baumann L, ed. Eken A, çeviri editörü. Kozmetik Dermatoloji: Prensipler ve Uygulamalar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003. p. 226
• Eken A. Cildinizi Kırıştırmayın – Maksimum Güzellik ve Bakım Günlüğü. 1. Baskı. İstanbul: Prestij Yayınları; 2007. p.272.
• Baumann L, ed. Eken A, çeviri editörü. Kozmetik Dermatoloji: Prensipler ve Uygulamalar. 2. Baskı. E Book. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2011. p. 356
• Eken A. Botulinum toksin tip A ile kombine noninvaziv yüz estetiği uygulamaları. In: Carruthers J, Carruthers A, Dover JS, Alam M, eds. Arca E, Erbil H, çeviri editörleri. Kozmetik Dermatolojide Prosedürler: Botulinum Toksin. 4. Baskı. Ankara: Dünya Tıp Kitabevi; 2020. p.125-32.
• Kozmetik Dermatolojide Prosedürler: Yumuşak Doku Arttırımı Uygulamaları. In: Carruthers J, Carruthers A, Dover JS, Alam M, eds. Eken A. çeviri editörü. 4. Baskı. Ankara: Dünya Tıp Kitabevi; 2020. p.280.
• Eken A. Cildime Neler Oluyor? Cilt Sağlığının İçten Dışa Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul: Siyah Kitap; 2020. p.197.

Mesleki Üyelikler:

• European Academy of Dermatology and Venereology
• Türk Dermatoloji Derneği
• Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
• Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği
• Allergan Medical Institute, Türkiye Danışma Kurulu Üyesi
• Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel Tıp (KOHEF) Derneği

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler:

• 1996 yılından bu yana Botulinum toksini, 2000 yılından bu yana ise enjekte edilebilir dolgu maddeleri uygulayıcısı ve eğitimcisiyim.
• Seçkin kozmetik firmalarının danışman hekimliğini yapmaktayım.
• Allergan Medical Institute, Türkiye Danışma Kurulu Üyesiyim
• 2006 yılında “Kozmesötik Etken Maddeler” isimli kitabım yayımlandı. Özellikle cilt ve saça dıştan kullanılan ürünlerin seçimi, kullanımı, kullanım zamanı (kronoterapi) ve cilt üzerindeki etkilerini meslektaşlarımla paylaştım. Kitap, medikal dermatolojide, alanında Türkçe yazılmış tek yayın özelliğini taşımaktadır.
• Son beş yıldır “Sağlıklı Yaşam ve Yaş Almak”, “Yaş ve Güzellik Yönetimi”, “Bütünsel Sağlığın Cilde Yansıması”, “Cilt Kalitesinin Korunması” üzerine çalışmaktayım.
• 2020 yılında, mesleki birikimimi, kanıta dayalı bilgi ve deneyimlerimle aktardığım ve kozmetik dermatoloji alanında cilt sağlığının içten dışa yönetimini ele alan “Cildime Neler Oluyor?” adlı üçüncü kitabım yayımlandı.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar (güncel 2011-2021)

• 21. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2013, Ankara, Türkiye
• AMWC 2013- Anti-Aging Medicine World Congress, Monte Carlo, Monako
• AMWC 2014 – Anti-Aging Medicine World Congress, Monte Carlo, Monako
• IMCAS – 17th Annual World Congress 2015, Paris, France
• Allergan Medical Institute Certificate of Attendance “Optimal Consultation and Whole Face Approach”, 2015, İstanbul
• Allergan Medical Institute Certificate of Attendance “Unlocking the Code the Facial Revitalization”, 2015, İstanbul
• 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2015, Ankara, Türkiye
• EADV, 2015- The European Academy of Dermatology and Venereology Congress, Copenhagen, Denmark
• 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2016, Antalya, Türkiye
• 1st International Allergan Medical Institute “Train the Trainer” Meeting, 2016, London, UK
• EADV 2017 – The European Academy of Dermatology and Venereology Congress , Geneva, Switzerland
• IMCAS – 19th Annual World Congress 2017, Paris, France
• IMCAS – 20th Annual World Congress 2018, Paris, France
• Allergan Medical Institute “MD CODES TOUR 2018 FACULTY”, 2018, İstanbul
• IDEA –International Dermatology Dermathopathology & Esthetic Academy- Congress, 2018, Ankara, Türkiye
• 24. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 2019, Ankara, Türkiye
• VOLITE™ Yuvarlak Masa Toplantısı (Türk Hekim Klinik Gözlem Paylaşımı/Eken A.) 2018, Ankara, Türkiye
• ATT Medikal Estetik Kozmetik Certificate of Beauty Equıpment, 2019, Ankara, Turkiye
• Eurasian Non-Surgical Days 2019, İstanbul, Türkiye
• Allergan, “VOLUX öncelikli erişim toplantısı”, 2012, İstanbul, Türkiye
• FotoFinder ATBM-Otomatik Tüm Vücut Görüntüleme- Sertrifika Eğitimi, 2020, ANKARA
• EADV Virtual Congress 2020 – 29th The European Academy of Dermatology and Venereology Congress
• IDEA –International Dermatology Dermathopathology & Esthetic Academy- Virtual Congress, 2020
• Online 1. Fonksiyonel Tıp Kongresi, 2020
• Online Pandeminin E-Hali, Eczacılıkta Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2020